Finse vrouwen dating sites

c) met een registratie kan de bezoeker ook deelnemen aan community services op deze site, zoals commentaren geven bij artikels en bij aanbevelingen.Om de kwaliteit van die bijdragen te garanderen, kan er niet deelgenomen worden onder een schuilnaam.

Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Mediafin.

betalende gedeelten of diensten van de website door middel van een login die hij ter beschikking krijgt van een derde, zoals bvb. In dat laatste geval verbindt de gebruiker er zich tevens toe de gebruiksvoorwaarden die overeengekomen zijn met deze derde na te leven.

Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend.

Mediafin is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen.

Search for finse vrouwen dating sites:

finse vrouwen dating sites-31finse vrouwen dating sites-81

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “finse vrouwen dating sites”